Het symbool van Kyokushin Karate is Kanku, welke is afgeleid van de Kanku kata, de vorm waarin men naar de hemel kijkt. In deze kata stijgen de handen waarbij de vingers ontmoeten om een opening te vormen waardoor de hemel wordt bekeken.

Het hoogste en laagste punt van Kanku stellen de eerste vingers van elke hand voor die raken op het hoogste en de duimen op het laagste punt, en zo de pieken of uiterste punten symboliseren waarbij de dikkere zijkanten de polsen voorstellen, die kracht symboliseren.

De middelste cirkel staat voor de opening tussen de handen waardoor men naar de hemel kijkt – men kijkt in het oneindige. De cirkel die de Kanku omringt staat symbool voor continuïteit en een nooit eindigende actie – een cirkel heeft geen begin noch einde.

In een cirkel is het begin ook het einde; een cyclus van steeds terugkerende wetten van de natuur. De natuur die jezelf blijkt te zijn. In je eigen ziel terug naar de bron van je eigen bestaan. Het “Primitieve gevoel” wat je kan hebben als je alleen op jezelf bent aangewezen.Pas door ervaring van jaren kun je aanvoelen wat het omvat. En als je het dan van binnen aanvoelt, is het nog niet mogelijk het aan een ander onder woorden te brengen. Alleen aan iemand die ook de ervaring heeft kun je merken dat deze het “begrijpt”.